Bezoldiging RvB

Het bestuur van Accolade bestaat op 31 december 2018 uit de heer R. Swart en mevrouw J.A. Hartholt. De bestuurders zijn per 17 september 2012 benoemd. In 2016 zijn ze opnieuw benoemd voor een tweede periode van vier jaar.

De heer K.P. Groenveld is per 1 november 2018 teruggetreden als bestuurder van Stichting Accolade.

Vanaf 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens van kracht (WNT). Voor 2018 is de maximale beloning voor topfunctionarissen woningcorporaties vastgesteld op € 189.000 (2017: € 181.000). Accolade is onder verdeeld in klasse G, waarvoor een maximum van € 176.000 geldt.

De RvC van Accolade heeft voor de bestuurders het maximum inkomen vastgesteld op € 140.800. Dit is tachtig procent van de WNT voor de beloning inclusief beloning op termijn, maar exclusief de fiscale bijtelling over de zakelijke auto.

De heer R. Swart heeft in 2019 een bedrag van € 132 terug betaald. Dit betreft een correctie van een gebruteerde vergoeding, ontvangen in 2018.