Projectmatig onderhoud

Planmatig onderhoud

Dit is gepland onderhoudswerk en het projectmatige deel van de onderhoudscontracten. Bijvoorbeeld het vervangen van dakpannen, schilderwerk of douche vervanging. In 2018 besteedden we € 14,9 miljoen aan planmatig onderhoud.

Groot onderhoud

Dit is niet gepland onderhoudswerk waarvoor algemene budgetten zijn vastgesteld. Zoals:

  • onvoorziene veiligheidsmaatregelen (asbestsanering,rookgasafvoeren etc.);
  • achterstallige woningverbetering tijdens mutatie (DMO);
  • legionellabeheer;
  • maatregelen voor behoud van flora en fauna;
  • faalkosten.

In 2018 gaven we € 4,5 miljoen uit aan groot onderhoud.

De investeringen in onze woningen zijn onderverdeeld in twee groepen:

  1. Niet projectmatig investeringen;
  2. Projectmatige investeringen.