Niet projectmatig onderhoud

Klachten onderhoud

Dit is het kostenbewust en klantgericht uitvoeren van reparatieverzoeken. Ook het contractonderhoud valt hieronder, van onder andere liften en centrale verwarming.

In 2018 besteedden we € 4,6 miljoen aan het kostenbewust en klantgericht uitvoeren van reparatieverzoeken en het niet-projectmatige deel van de onderhoudscontracten van o.a. liften en centrale verwarming.

Mutatieonderhoud

Dit zijn herstelwerkzaamheden om de woning na verhuizing van een huurder weer in goede staat te brengen.

In 2018 besteedden we € 1,9 miljoen om de woning weer in goede staat te brengen. In 2018 deden we in 1.345 woningen mutatiewerkzaamheden.