Niet uit de balans blijkende rechten

Koopwoningen Hazzefjild
Accolade heeft in 2004 32 koopwoningen verkocht waarbij een renteloze lening is verstrekt. Er is geen looptijd afgesproken. Bij doorverkoop worden de leningen afgelost. Het totaal van de per balansdatum bij doorverkoop terug te ontvangen renteloze lening
bedraagt € 428.000,- voor 15 woningen (2017: € 457.000,- voor 16 woningen).

Step subsidies
De goedgekeurde subsidies voor STEP investeringen bedraagt ruim € 2,2 miljoen (2017: € 2,5 mln)