Zorg en Welzijn

We werken veel samen met zorgpartijen maar ook brandweer en politie. Enkele voorbeelden uit 2018 over deze samenwerkingen leest u in hoofdstuk 7 ‘Leefbaarheid’.