Gemeenten

Zowel op ambtelijk- als op bestuurlijk niveau overlegt onze directie regelmatig met gemeenten. We vinden een goede samenwerking met gemeenten in ons werkgebied erg belangrijk en waardevol. Daarnaast bezocht de RvB van Accolade de nieuwe gemeenteraden van De Fryske Marren en Smallingerland. Doel van deze bezoeken was kennismaken. En van gedachten wisselen over de zaken die spelen bij een woningcorporatie.

Met de volgende gemeenten hebben wij prestatieafspraken lopen of gemaakt:

  • Gemeente Heerenveen;
  • Gemeente Smallingerland;
  • Gemeente De Fryske Marren;
  • Gemeente Súdwest-Fryslân;
  • Gemeente de Waadhoeke;
  • Gemeente Tytsjerksteradiel.