Friesland

Wij richten ons sterk op Friesland. We voelen ons mede verantwoordelijk voor de provincie. Enkele voorbeelden:

  • Wij zitten in het bestuur van de Vereniging Friese Woningcorporaties (VFW).
  • Wij zijn participant van het veiligheidshuis en het doorbraakteam. Deze heeft als doel snel en corporatie overstijgend in te grijpen bij ernstige overlast situaties. Wij maken deel uit van het bestuur en zijn lid van het escalatieteam.
  • Namens de VFW neemt Rein Swart van de RvB deel aan het Wenjen Oerlis van de provincie Friesland. Dit is een Frieslandbreed overleg over het thema Wonen.
  • Wij nemen deel aan het project Kamers met Kansen (KmK) van Zienn. KmK is er voor jongeren van ROC’s die niet (meer) studeren. Bijvoorbeeld door problemen thuis of op school of door schulden. KmK biedt ze een huis en een steun in de rug bij wonen, leven en leren. Met als doel dat de jongere weer gaat leren en een diploma haalt. Wij bieden in totaal acht woningen aan. Vier woningen in Heerenveen en vier in Smallingerland.