De organisatie van de huurdersbelangenverenigingen

De Bewonersraad Friesland komt op voor onze huurders in Drachten. Sinds 2016 werkt de huurdersvereniging Franeker nauw samen met de Bewonersraad. In 2018 vierde de Bewonersraad haar 25-jarig bestaan. De huurdersverenigingen Heerenveen, Joure en Sneek werken samen onder de naam Ho-stess.

De Bewonersraad heeft 3.548 betalende leden. Huurdersvereniging Franeker heeft 760 leden. Ho-stess heeft in totaal 4.578 leden. De afzonderlijke huurdersverenigingen Heerenveen, Joure en Sneek hebben 2.171, 1.176 en 1.231 leden.

Op lokaal niveau overleggen het Overlegpodium en de Ho-stess regelmatig met de manager Wijken & Buurten. Op centraal niveau overleggen ze ieder kwartaal met onze directie. Namens de huurdersverenigingen zitten twee commissarissen in de RvC. Elk jaar is er een overleg tussen de RvC en de huurdersbelangenverenigingen.

Wij ondersteunen de huurdersbelangenverenigingen. We ondersteunen ze financieel en bieden hen de mogelijkheid om de kwaliteit te borgen. Bijvoorbeeld door te ondersteunen als een van de leden een opleiding wil volgen. Zo kunnen zij een beroep op ons doen om te professionaliseren. In 2018 bedroeg de totale bijdrage € 106.027.