Besproken onderwerpen

We bespraken veel onderwerpen op bestuurlijk niveau met Ho-stess en het overlegpodium in 2018. Bijvoorbeeld:

 • huurverhoging 2018 (adviesaanvraag);
 • bestuursverslag en jaarrekening 2017;
 • het bod en de prestatieafspraken per gemeente;
 • strategisch Voorraad Beleid, SVB (adviesaanvraag) ;
 • werkwijze fonds klein onderhoud;
 • verduurzaming woningbezit Accolade (adviesaanvraag);
 • begroting 2018;
 • huurbeleid tijdelijke huisvesting (adviesaanvraag);
 • statutenwijziging naar aanleiding van de Veegwet (adviesaanvraag);
 • woonruimte bemiddelingsssysteem, WRB (adviesaanvraag).

Een paar onderwerpen die we alleen met Ho-stess bespraken:

 • werkplan en financiële bijdrage aan Ho-stess 2018;
 • Resultaatgericht Samenwerken bij Accolade.

Een paar onderwerpen die we alleen met het Overlegpodium bespraken:

 • puntentelling monumenten Drachten en Franeker (adviesaanvraag);
 • leefbaarheidsenquête;
 • speerpunten veiligheidsbeleid de Bewonersraad 2018;
 • krediettoets;
 • het visitatierapport 2013-2016.