Duurzaamheid

Het doel is duurzame stappen zetten in de vier duurzaamheidsdoelen van Accolade:

  1. energierijk;
  2. groen is groen;
  3. circulair;
  4. verantwoorde logistiek.

Resultaten in 2018:

  • We maakten in co-creatie met de huurdersbelangenverenigingen een routekaart voor het verduurzamen van ons woningbezit. De belangrijkste punten van de routekaart en de investeringen die we hiervoor willen doen bespraken we in een RvC themabijeenkomst. De RvC ging akkoord.
  • We stelden vier duurzaamheidsregisseurs aan. Zij gaan zorgen voor resultaten voor de vier doelen. De regisseurs presenteerden zichzelf op een medewerkersmiddag in november. Deze middag stond in het teken van duurzaamheid.  
  • We namen veel maatregelen om onze woningen te verduurzamen. Zo brachten we onder andere zonnepanelen aan. Door deze maatregelen verbeterde de energie-index van onze woningen van 1,55 naar 1,61. Ons doel om gemiddeld label B te halen in 2020 blijft daarmee mogelijk.  Want bij een B label hoort een index van 1,21 - 1,40.