Helemaal je eigen plek

Niet voor niets gaan we nog steeds voor 'Helemaal je eigen plek'.

In 2018 gingen we door met de in 2015 vastgestelde organisatiestrategie. Hierin laten we zien hoe we de thema’s uit onze visie willen bereiken. Een belangrijk stuurinstrument voor ons is de Balanced Score Card. Per kwartaal rapporteren we over de doelen uit de organisatiestrategie. Meer daarover leest u in paragraaf 6.2.

Een belangrijke rol in het bereiken van onze doelen blijft weggelegd voor de focusprojecten. De focusprojecten voor 2018 lichten we toe in paragraaf 6.3.