Colofon

Dit bestuursverslag 2017 is een uitgave van:

Accolade
Postbus 341
8440 AH Heerenveen
www.accolade.nl

Redactie

Afdeling Communicatie & Marketing Accolade

Vormgeving

Accolade, Crossmedia Communicatiegroep, iWink

Website

Kirra Jaarverslag