Statutaire resultaatbestemming

In artikel 3 van de statuten van Stichting Accolade staat het volgende vermeld:

De stichting is een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet. De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting, zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet. Daarmee is bepaald dat er geen middelen uit de organisatie vloeien die niet ten behoeve van de volkshuisvesting zijn ingezet.

Het resultaat wordt aangewend ten behoeve van de volkshuisvesting.