Leefbaarheid

7.1 Zeggenschap en eigenaarschap

Een huis is niet alleen een dak boven je hoofd. Het is ook een plek waar je leeft, liefhebt, je ontwikkelt en op avontuur gaat. Het is de veilige basis. Hoe de omgeving eruitziet of wat er met de woning gebeurt, heeft daar invloed op. Net als hoe je samenleeft met je buren. 

Wij zetten ons in voor goed en veilig wonen.

Wij vinden het belangrijk om met bewoners te praten over de leefbaarheid in de buurt. Ook praten we met hen over hun woning of woongebouw.  Immers, bewoners weten als geen ander wat nodig is in hun buurt of woning.  Zij maken zelf van hun huis en buurt een thuis. Eigenaarschap is daarbij belangrijk.  Regelmatig zijn we in gesprek met bewonerscommissies, bewonerscontactgroepen of contactpersonen in de buurt.  In 2018 overlegden we regelmatig met hen. Hiervan geven we de volgende voorbeelden:

Twee pilots Buurtmakers

Eigen initiatief kan grote invloed hebben op de sfeer en de leefomgeving in de buurt. Daarom willen we beter begrijpen hoe burgerinitiatieven ontstaan. En hoe wij het beste met initiatieven kunnen omgaan. We startten vier pilots. Tijdens deze pilots namen we bewoners mee in het hele proces.  Ze hadden inspraak in wat we aan hun woning gaan doen. We deden de pilots onder andere aan de Willem de Zwijgerstraat in Sneek en het Skoalhûs in Franeker.

Pilot Willem de Zwijgerstraat

Met bewoners van de Willem de Zwijgerstraat gingen we een aantal keren in gesprek. We vroegen hen hoe ze de woning waarderen. En wat ze graag anders zouden zien om nog prettiger te leven. Ze hadden zeggenschap over het programmavoorstel voor hun woning. We selecteerden met hen een aantal aannemers. De bewoners vonden het fijn om mee te denken over het groot onderhoud aan hun woning.

Skoalhûs Franeker

Het Skoalhûs in Franeker, van oudsher een schoolgebouw, is toe aan groot onderhoud. Op deze plek wonen huurders onder begeleiding van Reik. Samen met hen kwamen we tot een onderhoudsplan. Alle bewoners hebben moodboards gemaakt.   Op deze manier gaven bewoners aan wat hun wensen zijn.

In overleg met bewoners

We overlegden regelmatig met de bewoners en bewonerscommissies. Dit leverde het volgende op:

 • In het woongebouw aan de Wiekslag in Sneek, plaatsten we klapbankjes bij de liften.
 • We plaatsten overkappingen op onze woongebouwen aan de Sluisdijk en Blaauwhoflaan in Joure.
 • Woongemeenschap de Merelhof bestond 25 jaar. Het hele jaar door organiseerden de bewoners activiteiten. Wij hielpen af en toe waar nodig.
 • In ons gebouw aan het Raadhuisplein in Drachten plaatsten we een bankje in de centrale hal. Geschikt om te wachten op de taxi.
 • Om overlast te voorkomen sloten we containerruimtes af in ons woongebouw aan de Tjalkstraat in Sneek. Nu zijn ze alleen nog bereikbaar voor de eigen bewoners.
 • Samen met de bewoners van de flats aan de Ame in Drachten stelden we een nieuw schoonmaakprogramma op. Resultaat: een betere kwaliteit en een lagere prijs!
 • In Oranjestins in Burgum legden we stopcontacten aan in de portieken. Stofzuigen in de portieken is nu ook mogelijk.
 • In ons woongebouw voor ouderen in Rottevalle startten we een nieuw project. Volgens het concept van studio Bruis - Samen Buurten. We brengen bewoners weer met elkaar in contact,  mensen doen actief mee aan activiteiten,  die ze straks zelf organiseren en beheren en benutten de gezamenlijke ruimte. 
 • Bij zorgcentrum Rispinge in Drachten verdwenen de vaste parkeerplaatsen. Nu kunnen de bewoners hun bezoek gastvrij begroeten.
 • Bewonersgroep Roeléhûs in Drachten organiseerde activiteiten met elkaar. Zo verbeterden ze de leefbaarheid in het woongebouw.
 • Bewonerscontactgroep Froonacker in Franeker is erg actief. Met hen plaatsten we windschermen op het terras. Er kwamen meer fietsenrekken bij de ingang. Nu staan de fietsen niet langer in de weg.
 • De bewonerscommissie Nieuwburen in Heerenveen was erg actief in het verfraaien van het woongebouw met planten en bloemen. Verder maakten ze een zitje bij het water voor meer contact.
 • Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Daarom kijken wij kritisch naar de toegankelijkheid van onze woongebouwen voor ouderen. Zo maakten wij de entree bij de Vrijbuiterstraat in Sneek rolstoeltoegankelijk. Dit was op verzoek van de bewoners.
 • Bij ons woongebouw Froonacker in Franeker maakten we een extra ruimte voor het stallen en opladen van scootmobiels.

7.2 Duurzaamheid

Duurzame stappen zetten, sociale winst en milieuwinst: bij Accolade voelen we ons verantwoordelijk voor die wereld van morgen. Wij maken het verschil met een fijne woon- en leefomgeving, ook voor de kinderen van onze kinderen.  Zo hebben wij duurzaamheidsregisseurs en energiecoaches. Zij informeren bewoners over nieuwe technieken en het gebruik hiervan. We zoeken ook naar duurzame oplossingen op allerlei gebied. Hieronder een aantal voorbeelden.

Ledverlichting

Goede verlichting biedt veiligheid. We kiezen natuurlijk voor Ledverlichting in onze woongebouwen. We plaatsten de afgelopen jaren al veel ledlampen. In 2018 plaatsten we ledverlichting onder andere in de bergingen van vijf flatgebouwen aan de Ame in Drachten. Ook in lantaarnpalen op verschillende plekken in ons werkgebied vervingen we de verlichting voor ledlampen.

Zonnepanelen & informatie

We staan aan de vooravond van de energie-transitie. Dit jaar selecteerden wij 500 woningen voor zonnepanelen. De nieuwe techniek is nog wel even wennen. Daarom ontvingen bewoners een flyer met uitgebreide informatie. En we gingen persoonlijk langs bij de bewoners. Want nieuwe technieken roepen vragen op. Hoe werken zonnepanelen? Wat is een omvormer? Moet de netbeheerder ook weten dat een woning zonnepanelen heeft? We hielpen de bewoners hierin. En zorgden voor goede informatie op onze website. Ook de volgende jaren gaan we hiermee door.

Energiezuinig gedrag

Energiezuinig wonen heeft ook te maken met gedrag. Daarom verzorgden wij de monitoring van de NOM-woningen (nul op de meter woningen). Monitoring is belangrijk. Als de bewoner de gevolgen ziet van zijn of haar gedrag, kan hij/zij nog bewuster omgaan met energie.

Afvalverwerking

Ook onze afvalverwerking kan duurzamer. Onze duurzaamheidambassadeurs brachten een bezoek aan Omrin. Het inspireerde ons om ook ons bedrijfsafval te beperken. We scheiden ons afval nu nog meer.

Openbaar groen

Op verschillende plekken veranderden we het openbaar groen in meer extensief onderhouden tuinen. Dit houdt in, dat we minder vaak maaien. Dat deden we onder meer bij het Schuttersveld en bij de Wielewalenflats in Drachten. President Kennedylaan Heerenveen BloemenzeeOok achter de Stelpswyk in Rottevalle en aan de Kennedylaan in Drachten pasten we dit toe. We strooiden bloemmengsels en plantten bloeiende heesters. Op het Schippershof in Heerenveen plaatsten wij een insectenhotel. Zo verbeteren we de biodiversiteit.

#groenisgroen

Om bewoners te stimuleren hun tuin groener te maken, startten we een actie op Facebook #groenisgroen. We riepen bewoners op meer groen in hun tuin of op hun balkon aan te brengen. Door het resultaat te delen op onze Facebookpagina stimuleerden mensen elkaar. Bewoners maakten  kans op een tuinbon. Daarnaast plaatsten we regelmatig artikelen op onze website en in onze nieuwsbrief Bij ons. Zo vertelden we waarom een groene tuin zo belangrijk is. Wat je kunt doen tegen wateroverlast en hoe je insecten een goede plek kunt geven.

 

7.3 Verbinding

Wij geloven in de verbindende kracht van samenwerking en co-creatie. Immers, met elkaar heb je meer oog voor gemeenschappelijke belangen. We zoeken actief de samenwerking op met bewoners in de buurt. Want samen krijg je meer voor elkaar. Wonen gaat verder dan alleen een dak boven je hoofd. Ook het thuisgevoel in de buurt speelt een belangrijke rol. Een goede manier om verbinding te maken met elkaar is door elkaar op te zoeken.

We waren betrokken bij verschillende buitenactiviteiten. Daarbij ging het vooral om de verbinding tussen de deelnemers.  Zo organiseerde het Wijkplatform de Noorderhoek een activiteit in de natuurontmoetingstuin in Sneek. Bewoners uit de buurt, het AZC, schoolkinderen van de basisschool, schoolkinderen van het AZC en wij plantten 4000 bloembollen.  De bewoners van De Ruiterij en De Ringweg in Drachten werkten een dag in hun tuin. De bewonerscommissie is zeer actief.

Bewoners aan de President Kennedylaan in Heerenveen hadden ideeën over de inrichting van het algemeen groen in hun buurt. Ze verplaatsten met elkaar een aantal bankjes.  Wij ondersteunden daar waar nodig.  Bewoners in Jubbega hielpen mee met de aanleg en het onderhoud van de natuurtuin aan de Bramenstraat. Ook legden we gezamenlijk een jeu de boules baan aan.  Leuk om te zien hoe de bewoners hier fanatiek gebruik van maken.

In Joure organiseerden wij een burendag  met bewoners aan de Stationsstraat.

Straatbuzz

Met onze Straatbuzz zijn we meer zichtbaar in de wijk. Op een laagdrempelige manier gaan we in gesprek met onze huurders. Op 13 oktober namen we onze Straatbuzz voor het eerst in gebruik tijdens de Dag van het Huren. De buzz is ook in Drachten geweest. We waren hier bij de twaalf portiekwoningen aan De Lange West in Drachten. Sinds vorig jaar zijn deze woningen Nul Op de Meter. De bewoners moeten wennen aan de nieuwe installaties. We namen drie monteurs mee van Breman die voor de juiste winterinstelling zorgden. Dus niet alleen praten, maar ook doen!

7.4 Sociaal en veilig

We nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om goed en veilig wonen.  We werken intensief samen met ons netwerk. We bemiddelen bij burenruzies, spreken bewoners aan op hun woongedrag bij overlastsituaties. We interveniëren bij problemen en zorgen weer voor een stabiele woonsituatie. Twee keer voerden we een ontruiming uit met tussenkomst van de rechter. Eén vanwege overlast en één vanwege vervuiling. Verder helpen we bewoners grip te krijgen op hun woonsituatie. Daarbij hebben we extra aandacht voor de kwetsbare huurder.

Diversiteit neemt toe

Wij merken dat wijken veranderen. De diversiteit in leefstijlen en achtergronden neemt toe. Nieuwe bewoners zijn bijvoorbeeld statushouders, arbeidsmigranten of mensen uit een sociale instelling. Diversiteit is goed, maar het is ook weleens moeilijk om samen te leven. Bovendien kan niet iedereen even goed voor zichzelf zorgen.

We krijgen steeds vaker te maken met vervuilde woonsituaties. Met hulp van zorginstanties proberen we de situatie te verbeteren. Dat is een intensief traject. Met veel gevoeligheden. Soms lukt dat, soms helaas niet.

Zorgoverleggen

We nemen deel aan zorgoverleggen om bewoners weer grip te laten krijgen op hun woonsituatie.

In een van de dorpen organiseerden we samen met de gemeente en politie een voorlichtingsbijeenkomst voor bewoners. In dit dorp en in dorpen er omheen hadden buurtbewoners ernstige overlast van verslaafde jongeren in twee van onze woningen. We zorgden er samen met ons netwerk voor dat de rust in de dorpen terugkeerde.

Prestatieafspraken

We maakten met verschillende zorgpartijen prestatieafspraken om woningen met voorrang aan te bieden. Het gaat hier vaak om uitstroom vanuit de crisisopvang of een woonvoorziening. En in een crisissituatie stellen we woningen beschikbaar aan sociaal team, gebiedsteams en het AVE-team.  

Brandveiligheid

Ook in 2018 hadden we te maken met woningbranden en gaslekkages. Onder andere in de Franciscushof in Franeker, de Furmerusstraat in Sneek en Rispinge in Drachten. Hier ontruimden we hele woongebouwen. Gelukkig vielen er geen slachtoffers. Wel raken bewoners hierdoor ongerust en angstig. Daarom organiseren wij nagesprekken en informatiebijeenkomsten, samen met de brandweer. Ook geven we presentaties over brandveiligheid.

 

Brandpreventie

Ook preventief doen we het nodige: samen met de brandweer houden we brandoefeningen. Aan de Singel in de binnenstad van Sneek oefenden we een ‘midden brand’ met twee vermiste personen. Daarbij moesten bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald worden. Deze oefeningen zijn nuttig. De brandweer krijgt inzicht in vluchtwegen. Bewoners krijgen informatie wat ze wel en niet moeten doen.