Twee pilots Buurtmakers

Eigen initiatief kan grote invloed hebben op de sfeer en de leefomgeving in de buurt. Daarom willen we beter begrijpen hoe burgerinitiatieven ontstaan. En hoe wij het beste met initiatieven kunnen omgaan. We startten vier pilots. Tijdens deze pilots namen we bewoners mee in het hele proces.  Ze hadden inspraak in wat we aan hun woning gaan doen. We deden de pilots onder andere aan de Willem de Zwijgerstraat in Sneek en het Skoalhûs in Franeker.

Pilot Willem de Zwijgerstraat

Met bewoners van de Willem de Zwijgerstraat gingen we een aantal keren in gesprek. We vroegen hen hoe ze de woning waarderen. En wat ze graag anders zouden zien om nog prettiger te leven. Ze hadden zeggenschap over het programmavoorstel voor hun woning. We selecteerden met hen een aantal aannemers. De bewoners vonden het fijn om mee te denken over het groot onderhoud aan hun woning.

Skoalhûs Franeker

Het Skoalhûs in Franeker, van oudsher een schoolgebouw, is toe aan groot onderhoud. Op deze plek wonen huurders onder begeleiding van Reik. Samen met hen kwamen we tot een onderhoudsplan. Alle bewoners hebben moodboards gemaakt.   Op deze manier gaven bewoners aan wat hun wensen zijn.