Leefbaarheid

7.1 Leefbaarheid in Franekeradeel

Prettig wonen is niet alleen maar wonen in een fijn huis. Prettig wonen heeft ook te maken met wonen in een fijne wijk of buurt. Graag geven wij de ruimte aan bewoners om zelf initiatieven te nemen om hun wijk of buurt mooier te maken. Wij kunnen daarbij helpen. Het initiatief komt van de bewoners. Bewoners bepalen zelf wat prettig wonen is. We investeren, samen met de bewoners in leefbare wijken en buurten.

Ook in 2017 hebben wij samen met bewoners plannen gemaakt en uitgevoerd om het wonen te verfijnen.


Wijkvisie Professorenbuurt

In de Professorenbuurt werkten bewoners hard aan een wijkvisie. Wat gaat goed in de wijk? Wat kan beter? Vooruitlopend hierop ontstond al snel een mooi initiatief. Een uitleenpunt voor gereedschap. Bewoners kunnen gratis gereedschap lenen als zij het zelf niet hebben. Het gereedschap is oud maar de Skûle Welzijn knapt het gereedschap op. Men kan volop tuinieren in Franeker!

Complexgesprekken

In verschillende woongebouwen hielden wij complexgesprekken. Wij nodigden bewoners uit om te praten over de servicekosten voor de algemene ruimten. Maar ook over de leefbaarheid en de veranderingen in de zorg.


Wijkvisie Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan

Deze wijken hebben veel overeenkomsten. Ze liggen tegen elkaar aan en ontstonden rond dezelfde tijd. Voor het maken van een wijkvisie ontstond de vraag: ‘Doen we het samen? Of maken wij voor beide wijken een visie?’ Men koos voor samen. Tijdens het proces ontstond een wijkraad. In november bood de wijkraad de wijkvisie aan bij de wethouder.

7.2 Leefbaarheid in Heerenveen

 

Eiland Nieuwburen

De bewoners van woongebouw Eiland Nieuwburen richtten een eigen tuincommissie op. Zij onderhouden zelf de gemeenschappelijke tuin rondom het gebouw.

Entree Badweg

In het woongebouw aan de Badweg wonen veel ouderen en mensen met een handicap. Op verzoek van bewoners haalden wij de tussenmuur in de centrale hal weg. Hierdoor kunnen mensen met een scootmobiel of rollator zonder hinderlijke obstakels de lift bereiken. Ook voorzagen we de hal van ledverlichting. Nu is de ruimte veel beter en energiezuiniger verlicht.

Insectenhotel

In de tuin van het Schippershof in Heerenveen bouwden we een heus insectenhotel van sloopmateriaal. De bewoners van het Schippershof zijn enthousiast. In april/mei 2018 hopen we de eerste bewoners van het hotel te verwelkomen.


Samenwerking Vluchtelingenwerk

Voor statushouders is de overgang vanuit een AZC naar een zelfstandige huurwoning groot. Er komt veel op deze mensen af. Een vreemd land, een andere cultuur en andere gebruiken. Het valt niet mee om daarin je weg te vinden.

In samenwerking met Vluchtelingenwerk ontwikkelden we een boekje voor statushouders in Nederland. In dit boekje geven we op een ludieke manier tips over het wonen in Nederland. Tijdens een bezoekje van onze wijkbeheerders overhandigen ze dit aan de nieuwkomers. Hun begeleider en eventueel een tolk is dan ook aanwezig. De begeleider van Vluchtelingenwerk nodigt ook de buren uit om kennis te maken. Op deze manier hopen we dat de statushouders zich snel thuis voelen in de wijk.


 

7.3 Leefbaarheid in Súdwest-Fryslân

Natuurontmoetingstuin

Op 1 juli 2017 was de opening van de natuurontmoetingstuin in de Noorderhoek in Sneek. Bewoners in de wijk legden de tuin aan. Ook was dat meteen het startschot voor de 3,5 km lange groene wandelroute door de wijk. Burgemeester Apotheker opende de tuin. Een ‘spetterend’ feest met allemaal activiteiten voor jong en oud. Een kijkje of een kuiertje is zeker de moeite waard.


 


Wijkvisie binnenstad Sneek

We zijn bezig met het opstellen van de wijkvisie Binnenstad. Er zijn zo’n vijftien bewoners die zich inzetten voor het maken van de visie. We hopen dat de visie begin 2018 klaar is. We doen dit samen met de gemeente Súdwest-Fryslân en Timpaan Welzijn. We proberen vooral de verbinding tussen bewoners en ondernemers te leggen. We trekken samen op om er een leefbare binnenstad van te maken.

Furmerusflat

De bloemperken aan de voorzijde van de Furmersflat kregen nieuwe beplanting. De kleuren van de flats komen in de perken terug. Bij de gele flat kozen de bewoners voor planten in verschillende gele tinten. Bij de rode flat heeft rood de overhand. Ook bloeien de planten in verschillende periodes. Op deze manier zijn de perken vanaf het voorjaar tot aan de herfst geel en roodgekleurd.

Kleurkeuze

Bewoners aan de Korte Vreugde bepaalden zelf de kleur van hun woning. Ze kozen uit drie kleuren. Actieve bewoners zorgden ervoor dat alle bewoners een keuze konden maken. Zij haalden en brachten de bewoners om het antwoordstrookje in te kunnen vullen. Eén bewoner kon vanaf zijn vakantieadres de gewenste kleur doorgeven. De betrokkenheid was groot.

7.4 Leefbaarheid in de Fryske Marren

Brandweeroefening

In september organiseerden wij samen met de brandweer een oefening in het woongebouw aan de Prins Bernhardlaan. Bewoners waren erg enthousiast. De avond leverde heel veel positieve reacties op met voldoende leermomenten voor de bewoners en de brandweer.


 


Vlaggenmast en kerstverlichting

Bewoners van de Houtmoune in Joure vroegen ons om een vlaggenmast in de tuin. In 2018 kan de vlag in top. Met elkaar hebben ze in december genoten van Kerstverlichting in de tuin. Alle bewoners deden een financiële bijdrage. Zelfs bewoners er tegenover en in het nabijgelegen woongebouw.


 Bakje in de buurt

We komen naar u toe! Naast de leefbaarheidsgesprekken in onze woongebouwen trekken we ook de wijk in. Voorzien van koffie, thee en cake nodigen wij bewoners uit met ons in gesprek te gaan. Wat gaat goed? En wat kan beter? Dit doen wij samen met het Sociaal Wijkteam en het jongerenwerk vanuit Miks-Welzijn.


 

7.5 Leefbaarheid in Smallingerland

Vele handen maken licht werk

Door een binnenbrand kwamen wij in contact met een verwarde huurder. Er bleek in en om huis sprake van veel achterstallig onderhoud. Met hulp van vrijwilligers en stichting Present stelden we met de huurder orde op zaken.

Woonvorm Jonkersstee In Oudega

De grindvloer in de gemeenschappelijke hallen van Woonvorm Jonkersstee vertoonde scheuren en vlekken. Bewoners kozen met elkaar tapijt uit. Op hun verzoek vervingen we ook de vloer in de recreatieruimte. Bewoners hielpen actief mee met het leeg halen en opnieuw inrichten van de ruimte. 

Treft ’t Teams

Accolade maakt in Drachten deel uit van het Treft ’t team. Naast de corporaties vertegenwoordigt ook de gemeente en het welzijnswerk het team. Binnen dit team kijken wij waar de burger behoefte aan heeft.  

50 jaar huurder

Met een bos bloemen en een taart gaan we langs bij bewoners die al vijftig jaar lang dezelfde woning van ons huren. Vaak gaat het om bewoners, flink op leeftijd. We horen mooie maar soms ook droevige verhalen. We vertrekken altijd met een dankbaar en voldaan gevoel. Huurders waarderen ons bezoek enorm. De tips nemen wij altijd graag ter harte.