Werkkostenregeling

In de werkkostenregeling zijn alle vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers loon. Een aantal van de vergoedingen en verstrekkingen kan de werkgever opnemen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Blijven de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen binnen deze vrije ruimte? Dan betalen we geen belasting en premies over het betaalde bedrag.

In 2018 bedroeg de vrije ruimte 1,2 procent van de loonsom (€ 76.000). Onze loonsom was dit jaar lager dan in 2017. De vrije ruimte wordt dan ook kleiner. We hebben de vrije ruimte voor 2018 helemaal benut.

Dit jaar hebben we € 432.000 aan vergoedingen en verstrekkingen in de regeling opgenomen, € 205.000 hiervan valt onder gerichte vrijstellingen. Over € 227.000 minus de vrije ruimte van € 76.000 is een eindheffing betaald van 80 procent. Dit komt neer op  € 121.000.

Dit is veel meer dan in vorige jaren. In 2018 startten we namelijk met het Persoonlijk Budget. Het Persoonlijk Budget is aangemerkt als loon voor de werkkostenregeling. We toetsen elke besteding uit het budget. Is de besteding volgens de fiscale regels niet vrijgesteld? Dan telt de uitgave mee voor de eindheffing van de werkkostenregeling. Veel van de bestedingen uit het Persoonlijk Budget vielen onder de eindheffing van de werkkosten. De medewerker betaalt deze kosten zelf uit zijn Persoonlijk Budget.