Cao

Onze medewerkers vallen onder de CAO Woondiensten. De CAO Woondiensten heeft een minimumkarakter. Er is ruimte is voor maatwerk. De werkgever en de Ondernemingsraad kunnen op bepaalde terreinen afspraken maken over aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Na veel onderhandelingen is er in april 2018 een akkoord bereikt over een nieuwe cao 2017-2018.  Werkgevers- en werknemerspartijen kwamen tot afspraken over onder andere:

  • Loonsverhoging
    In juni 2018 ontvingen de medewerkers een eenmalige uitkering van 1,5 procent. Per 1 augustus 2018 volgde een structurele loonsverhoging van 3 procent.
    Ook is het loongebouw aangepast. Voor de salarisschalen C t/m H en O geldt een afbouwregeling. Voor medewerkers die op of na 1 augustus 2018 in dienst komen geldt een lager maximum. Voor de andere medewerkers geldt een aanpassingsregeling.
  • Generatiepact
    Vanaf 1 januari 2019 krijgen medewerkers van 63 jaar en ouder de mogelijkheid om minder te werken (80 procent). Hierbij houden zij hun volledige pensioenopbouw. Bij deelname aan het pact krijgen medewerkers 90 procent salaris uitbetaald. Het generatiepact heeft een looptijd van drie jaar.

Een onderdeel van de cao is het individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Elke fulltime medewerker krijgt jaarlijks een budget van € 900. Medewerkers kunnen met dit budget zelf invulling geven aan hun ontwikkeling. Wij hebben dit budget in 2018 onderdeel gemaakt van het Persoonlijk Budget van de medewerkers.