Ziekteverzuim

De landelijke griepgolf van eind 2017 en begin 2018 trof ook onze organisatie. We zagen een piek in januari. Het verzuim was toen 4,23 procent. Eind januari herstelden veel medewerkers weer. In maart dook er een nieuwe variant van influenza op in Nederland. Dit leidde tot een verzuimpercentage van 4,49 procent. In de tweede helft van april kwam een einde aan de landelijke griepgolf. In de maanden mei en juni daalde het percentage onder de 2,5 procent. In de zomermaanden is weinig ziekte. Dat geldt ook voor de zomer van 2018. Het verzuim in de maanden juli, augustus en september lag met 1,39 procent ruim onder onze jaarnorm van 3 procent. In de maanden november en december steeg dit percentage tot boven de 3 procent. Het gemiddelde van 2018 ligt met 2,73 onder ons vooraf gestelde doel van 3 procent.