Integriteit

We verwachten van onze medewerkers dat ze integer en betrouwbaar werken. We gebruiken daarom een integriteitscode. Deze brengen we steeds onder de aandacht van de medewerkers. Elke medewerker is contractueel gebonden zich aan de integriteitscode te houden. De integriteitscode staat op onze website.

In 2018 was er één integriteitskwestie. Deze kwestie is opgepakt en geëvalueerd. We stelden vast dat elke situatie uniek is. Niet alles is in een standaard protocol te beschrijven. We benoemden een aantal verbeterpunten:

  • proactief de accountant op de hoogte stellen;
  • integriteit als terugkerend agendapunt opnemen tijdens de vergaderingen van de RvC;
  • integriteit opnieuw onder de aandacht brengen bij medewerkers in afdelingsoverleggen.

In 2018 werkten wij ook mee aan een onderzoek van de Autoriteit Wonen. Dit onderzoek ging over de wijze waarop corporaties de integriteit borgen als zij een opdracht verstrekken voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud. De resultaten van het onderzoek bespraken we met de betrokkenen. De conclusies herkennen we. Van de negentien maatregelen die woningcorporaties kunnen nemen om op een integere manier opdrachten te verstrekken, passen wij er achttien toe. Deze maatregelen blijken goed te werken.

Wij hebben een klokkenluidersregeling. Hier staan waarborgen in voor medewerkers. Handelt iemand in strijd met de normen? Dan kan hij of zij dit melden bij de leidinggevende, het bestuur of een vertrouwenspersoon. De melding wordt onderzocht. Medewerkers die een melding doen hoeven niet te vrezen voor straffen. De klokkenluidersregeling staat op onze website.