Factsheets per gemeente

6

Smallingerland

Investeringen (in euro's)

Uitgaven regulier onderhoud (in euro's)

Aantal huurwoningen naar huurklasse op 31-12-2018

  Huurklassen Aantal woningen 01-01-18 Aantal woningen 31-12-2018
1 t/m kwaliteitskortingsgrens ( € 417,34) 790 650
2 1e tertiel: € 417,35 t/m € 476,28 734 689
3 2e tertiel: € 476,29 t/m € 538,40 1.401 1.436
4 3e tertiel: € 538,41 t/m € 597,30 1.001 1.058
5 tot 1e aftoppingsgrens (€ 417,34 t/m € 597,30) 3.136 3.183
6 tot 2e aftoppingsgrens (€ 597,31 t/m € 640,14) 562 635
7 tot maximale huurgrens ( € 640,15 t/m € 710,68) 446 499
8 vanaf maximale huurgrens ( > € 710,68) 107 103
  totaal 5.041 5.070

Kengetallen verhuur en betaalbaarheid (sociale verhuur)

Verhuringen naar doelgroep

Wachttijd actief woningzoekende (daeb)

Nieuwe verhuringen naar huurklasse

Nieuwe verhuringen naar huurklasse
Huurklasse 2017 2018
< kwaliteitskortingsgrens 107 60
< aftoppinsggrens laag 213 275
< aftoppinsggrens hoog 47 46
< liberalisatiegrens 33 29
Totaal Daeb 400 410
Niet Daeb 13 1

Ontwikkeling totale voorraad

Ontwikkeling totale voorraad
Maatregelen 2017 2018
situatie 1-1-2018 5.043 5.041
verkoop ‑26 ‑9
sloop - -
nieuwbouw 24 38
aankoop - -
geliberaliseerd - -
overig (samenvoegen, extramuraliseren, administratief) - -
situatie 31-12-2018 5.041 5.070

Energielabels

(totaal aantal 31-12-2018)

Energielabel totaal aantal 01-01-18 totaal aantal 31-12-18
A++ 41 97
A+ 78 180
A 996 1.387
B 412 930
C 1.843 1.760
D 1.130 573
E 310 60
F 110 31
G 72 27
onbekend 49 25
totaal 5.041 5.070
% woningen met label B of beter 30% 51%

Gemiddeld aantal woningwaarderingspunten per type woning

Ontruimingen

Dantumadiel

Investeringen (in euro's)

Uitgaven regulier onderhoud (in euro's)

Aantal huurwoningen naar huurklasse op 31-12-2018

  Huurklassen Aantal woningen 01-01-18 Aantal woningen 31-12-2018
1 t/m kwaliteitskortingsgrens ( € 417,34) - -
2 1e tertiel: € 417,35 t/m € 476,28 - -
3 2e tertiel: € 476,29 t/m € 538,40 1 1
4 3e tertiel: € 538,41 t/m € 597,30 - -
5 tot 1e aftoppingsgrens (€ 417,34 t/m € 597,30) 1 1
6 tot 2e aftoppingsgrens (€ 597,31 t/m € 640,14) 9 9
7 tot maximale huurgrens ( € 640,15 t/m € 710,68) 17 17
8 vanaf maximale huurgrens ( > € 710,68) - -
  totaal 27 27

Ontwikkeling totale voorraad

Ontwikkeling totale voorraad
Maatregelen 2018
situatie 1-1-2018 27
verkoop -
sloop -
nieuwbouw -
aankoop -
geliberaliseerd -
overig (samenvoegen, extramuraliseren, administratief) -
situatie 31-12-2018 27

Energielabels

(totaal aantal 31-12-2018)

Gemiddeld aantal woningwaarderingspunten per type woning

De Fryske Marren

Investeringen (in euro's)

Uitgaven regulier onderhoud (in euro's)

Aantal huurwoningen naar huurklasse op 31-12-2018

  Huurklassen Aantal woningen 01-01-18 Aantal woningen 31-12-2018
1 t/m kwaliteitskortingsgrens ( € 417,34) 426 369
2 1e tertiel: € 417,35 t/m € 476,28 473 397
3 2e tertiel: € 476,29 t/m € 538,40 679 686
4 3e tertiel: € 538,41 t/m € 597,30 322 424
5 tot 1e aftoppingsgrens (€ 417,34 t/m € 597,30) 1.474 1.507
6 tot 2e aftoppingsgrens (€ 597,31 t/m € 640,14) 163 154
7 tot maximale huurgrens ( € 640,15 t/m € 710,68) 177 191
8 vanaf maximale huurgrens ( > € 710,68) 102 101
  totaal 2.342 2.322

Kengetallen verhuur en betaalbaarheid (sociale verhuur)

Verhuringen naar doelgroep

Wachttijd actief woningzoekende (daeb)

Nieuwe verhuringen naar huurklasse

Nieuwe verhuringen naar huurklasse
Huurklasse 2017 2018
< kwaliteitskortingsgrens 27 34
< aftoppinsggrens laag 102 99
< aftoppinsggrens hoog 12 5
< liberalisatiegrens 8 5
Totaal Daeb 149 143
Niet Daeb - -

Ontwikkeling totale voorraad

Ontwikkeling totale voorraad
Maatregelen 2017 2018
situatie 1-1-2018 2.374 2.342
verkoop ‑32 ‑20
sloop - -
nieuwbouw - -
aankoop - -
geliberaliseerd - -
overig (samenvoegen, extramuraliseren, administratief) - -
situatie 31-12-2018 2.342 2.322

Energielabels

Energielabel totaal aantal 01-01-18 totaal aantal 31-12-18
A++ 32 32
A+ 48 61
A 247 396
B 439 661
C 938 767
D 309 187
E 219 139
F 45 20
G 19 13
onbekend 46 46
totaal 2.342 2.322
% woningen met label B of beter 33% 50%

Gemiddeld aantal woningwaarderingspunten per type woning

Ontruimingen

Heerenveen

Investeringen (in euro's)

Uitgaven regulier onderhoud (in euro's)

Aantal huurwoningen naar huurklasse op 31-12-2018

  Huurklassen Aantal woningen 01-01-18 Aantal woningen 31-12-2018
1 t/m kwaliteitskortingsgrens ( € 417,34) 913 793
2 1e tertiel: € 417,35 t/m € 476,28 1.025 964
3 2e tertiel: € 476,29 t/m € 538,40 1.011 1.082
4 3e tertiel: € 538,41 t/m € 597,30 662 735
5 tot 1e aftoppingsgrens (€ 417,34 t/m € 597,30) 2.698 2.781
6 tot 2e aftoppingsgrens (€ 597,31 t/m € 640,14) 268 291
7 tot maximale huurgrens ( € 640,15 t/m € 710,68) 242 277
8 vanaf maximale huurgrens ( > € 710,68) 129 132
  totaal 4.250 4.274

Kengetallen verhuur en betaalbaarheid (sociale verhuur)

Verhuringen naar doelgroep

Wachttijd actief woningzoekende (daeb)

Nieuwe verhuringen naar huurklasse

Nieuwe verhuringen naar huurklasse
Huurklasse 2017 2018
< kwaliteitskortingsgrens 88 77
< aftoppinsggrens laag 203 252
< aftoppinsggrens hoog 14 18
< liberalisatiegrens 13 16
Totaal Daeb 318 363
Niet Daeb 24 26

Ontwikkeling totale voorraad

Ontwikkeling totale voorraad
Maatregelen 2017 2018
situatie 1-1-2018 4.293 4.250
verkoop ‑6 ‑4
sloop ‑62 -
nieuwbouw 21 28
aankoop 5 -
geliberaliseerd - -
overig (samenvoegen, extramuraliseren, administratief) ‑1 -
situatie 31-12-2018 4.250 4.274

Energielabels

Energielabel totaal aantal 01-01-18 totaal aantal 31-12-18
A++ - 16
A+ 40 137
A 761 1.099
B 565 615
C 1.490 1.377
D 644 469
E 341 312
F 168 86
G 188 117
onbekend 53 46
totaal 4.250 4.274
% woningen met label B of beter 32% 44%

Gemiddeld aantal woningwaarderingspunten per type woning

Ontruimingen

Noardeast-Fryslân

Investeringen (in euro's)

Uitgaven regulier onderhoud (in euro's)

Aantal huurwoningen naar huurklasse op 31-12-2018

  Huurklassen Aantal woningen 01-01-18 Aantal woningen 31-12-2018
1 t/m kwaliteitskortingsgrens ( € 417,34) - -
2 1e tertiel: € 417,35 t/m € 476,28 - -
3 2e tertiel: € 476,29 t/m € 538,40 6 -
4 3e tertiel: € 538,41 t/m € 597,30 - -
5 tot 1e aftoppingsgrens (€ 417,34 t/m € 597,30) 6 -
6 tot 2e aftoppingsgrens (€ 597,31 t/m € 640,14) - 3
7 tot maximale huurgrens ( € 640,15 t/m € 710,68) - 3
8 vanaf maximale huurgrens ( > € 710,68) - -
  totaal 6 6

Súdwest-Fryslân

Investeringen (in euro's)

Uitgaven regulier onderhoud (in euro's)

Aantal huurwoningen naar huurklasse op 31-12-2018

  Huurklassen Aantal woningen 01-01-18 Aantal woningen 31-12-2018
1 t/m kwaliteitskortingsgrens ( € 417,34) 463 479
2 1e tertiel: € 417,35 t/m € 476,28 427 399
3 2e tertiel: € 476,29 t/m € 538,40 284 299
4 3e tertiel: € 538,41 t/m € 597,30 714 730
5 tot 1e aftoppingsgrens (€ 417,34 t/m € 597,30) 1.425 1.428
6 tot 2e aftoppingsgrens (€ 597,31 t/m € 640,14) 249 264
7 tot maximale huurgrens ( € 640,15 t/m € 710,68) 244 249
8 vanaf maximale huurgrens ( > € 710,68) 39 44
  totaal 2.420 2.464

Kengetallen verhuur en betaalbaarheid (sociale verhuur)

Verhuringen naar doelgroep

Wachttijd actief woningzoekende (daeb)

Nieuwe verhuringen naar huurklasse

Nieuwe verhuringen naar huurklasse
Huurklasse 2017 2018
< kwaliteitskortingsgrens 72 99
< aftoppinsggrens laag 90 131
< aftoppinsggrens hoog 3 8
< liberalisatiegrens 5 15
Totaal Daeb 170 253
Niet Daeb 4 -

Ontwikkeling totale voorraad

Ontwikkeling totale voorraad
Maatregelen 2017 2018
situatie 1-1-2018 2.340 2.420
verkoop ‑6 ‑9
sloop ‑4 ‑2
nieuwbouw - 53
aankoop - 2
geliberaliseerd - -
overig (samenvoegen, extramuraliseren, administratief) - -
situatie 31-12-2018 2.420 2.464

Energielabels

(totaal aantal 31-12-2018)

Energielabel totaal aantal 01-01-18 totaal aantal 31-12-18
A++ - -
A+ 2 39
A 240 357
B 337 467
C 1.286 1.053
D 240 375
E 189 108
F 74 6
G 21 24
onbekend 31 35
totaal 2.420 2.464
% woningen met label B of beter 24% 35%

Gemiddeld aantal woningwaarderingspunten per type woning

Ontruimingen

Tytsjerksteradiel

Investeringen (in euro's)

Uitgaven regulier onderhoud (in euro's)

Aantal huurwoningen naar huurklasse op 31-12-2018

  Huurklassen Aantal woningen 01-01-18 Aantal woningen 31-12-2018
1 t/m kwaliteitskortingsgrens ( € 417,34) - -
2 1e tertiel: € 417,35 t/m € 476,28 3 12
3 2e tertiel: € 476,29 t/m € 538,40 46 41
4 3e tertiel: € 538,41 t/m € 597,30 30 32
5 tot 1e aftoppingsgrens (€ 417,34 t/m € 597,30) 79 85
6 tot 2e aftoppingsgrens (€ 597,31 t/m € 640,14) 39 34
7 tot maximale huurgrens ( € 640,15 t/m € 710,68) 19 18
8 vanaf maximale huurgrens ( > € 710,68) - -
  totaal 137 137

Kengetallen verhuur en betaalbaarheid (sociale verhuur)

Verhuringen naar doelgroep

Nieuwe verhuringen naar huurklasse

Nieuwe verhuringen naar huurklasse
Huurklasse 2017 2018
< kwaliteitskortingsgrens - -
< aftoppinsggrens laag 11 25
< aftoppinsggrens hoog 1 -
< liberalisatiegrens - -
Totaal Daeb 12 25
Niet Daeb - -

Energielabels

(totaal aantal 31-12-2018)

Energielabel totaal aantal 01-01-18 totaal aantal 31-12-18
A++ - -
A+ - -
A 64 115
B 63 22
C 10 -
D - -
E - -
F - -
G - -
onbekend - -
totaal 137 137
% woningen met label B of beter 93% 100%

Gemiddeld aantal woningwaarderingspunten per type woning

Waadhoeke

Investeringen (in euro's)

Uitgaven regulier onderhoud (in euro's)

Aantal huurwoningen naar huurklasse op 31-12-2018

  Huurklassen Aantal woningen 01-01-18 Aantal woningen 31-12-2018
1 t/m kwaliteitskortingsgrens ( € 417,34) 480 438
2 1e tertiel: € 417,35 t/m € 476,28 250 258
3 2e tertiel: € 476,29 t/m € 538,40 231 233
4 3e tertiel: € 538,41 t/m € 597,30 251 243
5 tot 1e aftoppingsgrens (€ 417,34 t/m € 597,30) 732 734
6 tot 2e aftoppingsgrens (€ 597,31 t/m € 640,14) 130 136
7 tot maximale huurgrens ( € 640,15 t/m € 710,68) 94 118
8 vanaf maximale huurgrens ( > € 710,68) 42 42
  totaal 1.478 1.468

Kengetallen verhuur en betaalbaarheid (sociale verhuur)

Verhuringen naar doelgroep

Wachttijd actief woningzoekende (daeb)

Nieuwe verhuringen naar huurklasse

Nieuwe verhuringen naar huurklasse
Huurklasse 2017 2018
< kwaliteitskortingsgrens 53 63
< aftoppinsggrens laag 52 46
< aftoppinsggrens hoog 14 2
< liberalisatiegrens 5 8
Totaal Daeb 124 119
Niet Daeb 2 5

Ontwikkeling totale voorraad

Ontwikkeling totale voorraad
Maatregelen 2018
situatie 1-1-2018 1.478
verkoop ‑10
sloop -
nieuwbouw -
aankoop -
geliberaliseerd -
overig (samenvoegen, extramuraliseren, administratief) -
situatie 31-12-2018 1.468

Energielabels

(totaal aantal 31-12-2018)

Energielabel totaal aantal 01-01-18 totaal aantal 31-12-18
A++ - 1
A+ - 16
A 187 318
B 146 248
C 540 512
D 313 263
E 210 85
F 66 17
G 15 3
onbekend 1 5
totaal 1.478 1.468
% woningen met label B of beter 23% 40%

Gemiddeld aantal woningwaarderingspunten per type woning

Ontruimingen