Verklaring Bestuur

Bestemming resultaat
De Raad van Bestuur besluit het positieve resultaat na belastingen van € 108.456.955 ten gunste van het eigen vermogen te brengen van Accolade.

Bestemming middelen
De Raad van Bestuur van de Stichting Accolade, op grond van artikel 30 van de statuten van de Stichting belast met de Bestuurlijk bevoegdheden, verklaart dat alle uitgaven in het verslagjaar 2018 zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting.

De heer R. Swart en mevrouw J.A. Hartholt 

Raad van Bestuur

 

Heerenveen, 19 juni 2019