Personeel

We zien een verschuiving in personeel. Door de toename van de digitale klantbediening verwachten wij minder medewerkers nodig te hebben bij het Woonpunt. Op andere plekken is een formatiestijging nodig. Dit komt door de administratieve lastenverzwaring en een toename van overlastklachten.