Organisatieontwikkelingen

In 2018 legden we de focus op het energetisch verbeteren van de woningvoorraad. Om dit voor elkaar te krijgen richtten we de afdeling vastgoed opnieuw in. Zo kunnen ze het langdurige contractbeheer met RGS-partners goed besturen. Dit is nodig om de duurzaamheidsopgave te halen. Hierdoor zijn de onderhoudslasten in 2018 flink gestegen. In de Aedes-benchmark zijn we een BA-corporatie gebleven.