Ontwikkeling verkopen

In 2018 is de opbrengst uit verkoop gedaald. Dit komt door een grotere vraag naar daeb-woningen. We boden daarom in 2018 minder woningen aan voor de verkoop. Wel zijn de verkoopprijzen fors gestegen. Daardoor is de opbrengst relatief hoog.