Ontwikkeling huren

In 2018 is het effect van het nieuwe huurbeleid helemaal zichtbaar. Hierdoor stijgen de huren nauwelijks bij mutatie en alleen bij de jaarlijkse verhoging met inflatie. Kenmerkend voor het nieuwe huurbeleid is dat het percentage maximaal redelijke huur afhankelijk is van het energielabel van de woning. En dat de huur bij mutatie verlaagd wordt als het aantal woningpunten hier reden voor geeft. Door de huursombenadering gaan de huren beneden streefhuur iets meer stijgen en blijven de huren boven streefhuur gelijk.