Omzet en jaarresultaat

De belangrijkste omzet behalen we met de verhuur en verkoop van onroerend goed en dan vooral woningen. De waardestijging van de marktwaarde was € 98,6 miljoen. Dit was in 2017 € 314 miljoen. Deze waardestijging valt onder niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Ze worden wel als bate in de V&W opgenomen, maar dit leidt niet tot een kasstroom. Daardoor laten we dit buiten het genormaliseerde resultaat. Het is pas een kasstroom als we dit onroerend goed zouden verkopen.

Uit de verhuur van onze woningen haalden we in 2018 een omzet van € 101 miljoen. Dit was in 2017 € 100 miljoen. De omzet uit verkoop over 2018 is € 11 miljoen (2017: € 16 miljoen). Het jaar 2018 sluiten we af met een winst van € 108 miljoen (2017: winst € 326 miljoen).  Zonder de waardeveranderingen is dit € 14,8 miljoen (2017: € 15,7 miljoen).

Een aantal posten beïnvloeden het resultaat over 2018. Dit zijn posten die niet kasstroom gerelateerd zijn. Zij zijn het gevolg van de waardering van het vastgoed en de leningen. De verwachting is, dat in de toekomst de schommelingen blijven. Een verdere uitleg staat in de waarderingsgrondslagen bij de jaarrekening.

Het genormaliseerd resultaat bedraagt over 2018 € 14,8 miljoen (2017: € 15,7 miljoen). In de tabel staat hoe dit bedrag is opgebouwd: