Financiering

Het komende jaar gaan we € 20 miljoen aan leningen opnieuw financieren (2018: € 26 miljoen). Leningen met een omvang van € 67 miljoen kennen in 2019 een renteconversie. Dit is inclusief € 51 miljoen aan renteconversies voor basisrenteleningen. € 20 miljoen financieren we extra. Het WSW kende ons een borgingsplafond toe van € 430 miljoen. Wij verwachten hier voldoende aan hebben. Voor het niet-Daeb-bezit is er een interne lening van € 28 miljoen. Tegen een rente die gelijk is aan het niveau van de leningenportefeuille.