Overlegpodium

Dit zijn de huurdersverenigingen de Bewonersraad Friesland en huurdersvereniging Franeker.