AVE-team

AVE staat voor integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek. Het AVE-team heeft als doel het voorkomen van escalatie van (psycho)sociaal-maatschappelijke problemen en het beperken/beëindigen van escalerende situaties.