Vastgoedbeleggingen

Verwerking groot onderhoud
Accolade boekt de kosten van groot onderhoud direct ten laste van het resultaat. 

Verwerking Energetische Maatregelen
Accolade verwerkt de uitgevoerde investeringen in energetische maatregelen aan haar materiële vaste activa als onderdeel van de boekwaarde, indien wordt voldaan aan de criteria voor activering. De geactiveerde kosten worden als afzonderlijke component behandeld.