Stelselwijzigingen

Stichting Accolade kiest ervoor de voorschriften uit RJ212 inzake groot onderhoud, die pas verplicht zijn vanaf verslagjaar 2019, niet vervroegd toe te passen.