Huuropbrengsten

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. De regels voor de huurverhoging in 2019 zijn onlangs door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd.

De inflatie over 2017 bedraagt 1,4%. Dat betekent de volgende maximale huurverhoging per inkomenscategorie van toepassing was voor de huurverhoging per 1 juli 2018:

  • 3,9% (inflatie + 2,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 41.056 (inkomensjaar 2016);
  • 5,40% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 41.056 (inkomensjaar 2016).

De huurverhoging van Accolade per 1 juli 2018 ziet er als volgt uit:

Huurverhogingen DAEB bezit

  • als actuele huur lager dan streefhuur        : huurverhoging 1,6% + inflatie = 3%
  • als actuele huur gelijk aan streefhuur        : huurverhoging 1,4% (inflatievolgend)
  • als actuele huur hoger dan streefhuur        : huurverhoging 0%

Overige huurverhogingen per 1 juli 2018:

  • Niet DAEB  woningen                                      :+ 2%
  • Parkeergarages                                                :+ 0% 
  • Parkeerplaatsen                                               :+ 0%

Voor onzelfstandige woningen (voornamelijk kamers), woonwagens en standplaatsen geldt geen inkomensafhankelijke huurverhoging. De maximale huurverhoging bedraagt hier 2,9% per 1 juli 2018.

Voor huurders met een geliberaliseerd huurcontract (vrije sector) gelden geen wettelijk bepaalde maximum percentages.