Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling