Algemeen en grondslagen voor waardering van activa en passiva