Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen

In 2018 zijn er geen acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen geweest.