2018 in cijfers

Prettig wonen op een plek waar je je thuis voelt. Daar maken we ons sterk voor. We hebben woningen in en om Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek. Met een zeer divers aanbod van ongeveer 16.000 betaalbare woningen kan iedereen bij ons terecht. Van alleenstaanden tot startende gezinnen. Van jonge mensen met beperkingen tot zorgbehoevende ouderen. En van fervente huurders tot potentiële kopers.

Helemaal je eigen plek. Onze kernspreuk. Want waar je woont, is waar je leeft. Dit vertelt over het belang van een goede woning in een prettige leefomgeving. In een fijne straat en in een veilige buurt. Wij kunnen dit niet voor onze huurders regelen, wel sámen met hen. Wij koersen op zoveel mogelijk regie, zeggenschap en verantwoording bij onze huurders.

Accolade in beeld