Leren

Wij zijn een lerende organisatie. We staan open voor en zijn alert op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. We gebruiken onder andere de Aedes benchmark om samen met onze collega’s te kijken hoe we beter en slimmer kunnen werken. En hoe we de klanttevredenheid verder kunnen verbeteren. Ook meten we de kwaliteit binnen de processen. We gebruiken onder andere LEAN om onze processen te verbeteren. We bieden onze medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Ze kunnen aangeven wat ze hiervoor nodig hebben. We geven ze zeggenschap om de veranderingen mee vorm te geven. Om geïnspireerd te raken en om te leren.