Bewust Werken en eigenaarschap

Ook in 2018 was Bewust Werken een belangrijk onderwerp. In 2014 startten we hiermee. Bewust Werken kreeg door de jaren heen steeds meer vorm. Eigenaarschap speelt daarin een belangrijke rol. Bewust Werken betekent voor ons dat medewerkers zichzelf afvragen op welke manier zij het meest van toegevoegde waarde zijn voor Accolade. En omgekeerd. In hoofdstuk 11 gaan we hier verder op in.