Over Accolade

1.1 Accolade

Prettig wonen op een plek waar je je thuis voelt. Daar maken we ons sterk voor. Daarom doen we meer dan het aanbieden van betaalbare, comfortabele woningen. We werken samen met organisaties op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Ons doel is: voor iedereen een passende woonplek in een aangename buurt.

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

We hebben woningen in en om Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek. We hebben een divers aanbod van ongeveer 16.000 woningen voor jong en oud. Voor gezinnen en alleenstaanden. Het grootste gedeelte bestaat uit zelfstandige woningen. Een aantal maakt onderdeel uit van intramurale woonvormen, zoals een zorginstelling.

Onze woonregio is Friesland. Wij zijn lokaal verankerd. We zoeken altijd de verbinding met onze huurders, gemeenten en andere belanghouders. Vanuit onze rotsvaste overtuiging: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’.

Elke stap telt

Betaalbaarheid, zeggenschap, duurzaamheid en verbinding zijn onze speerpunten tot 2020. Dit hebben we vastgelegd in de Visie 2015-2020 ‘Elke Stap telt’. In dit bestuursverslag leest u deze speerpunten steeds terug. De keuzes die we maken zijn in lijn met deze thema’s.

Bewust Werken en eigenaarschap

Ook in 2018 was Bewust Werken een belangrijk onderwerp. In 2014 startten we hiermee. Bewust Werken kreeg door de jaren heen steeds meer vorm. Eigenaarschap speelt daarin een belangrijke rol. Bewust Werken betekent voor ons dat medewerkers zichzelf afvragen op welke manier zij het meest van toegevoegde waarde zijn voor Accolade. En omgekeerd. In hoofdstuk 11 gaan we hier verder op in.

Leren

Wij zijn een lerende organisatie. We staan open voor en zijn alert op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. We gebruiken onder andere de Aedes benchmark om samen met onze collega’s te kijken hoe we beter en slimmer kunnen werken. En hoe we de klanttevredenheid verder kunnen verbeteren. Ook meten we de kwaliteit binnen de processen. We gebruiken onder andere LEAN om onze processen te verbeteren. We bieden onze medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Ze kunnen aangeven wat ze hiervoor nodig hebben. We geven ze zeggenschap om de veranderingen mee vorm te geven. Om geïnspireerd te raken en om te leren.

Duidelijk, ondernemend & dichtbij

Onze kernwaarden zijn duidelijk, ondernemend en dichtbij. We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. Het contact met onze klanten is helder, begrijpelijk en vriendelijk. Hierdoor weten zij goed welke mogelijkheden er zijn. Ruimte voor initiatief voor onze klanten en medewerkers staat bij ons voorop. Met lef en creativiteit willen we inspireren. Ontdekkend en samenwerkend pakken we kansen op en zoeken wij samen naar de beste oplossing. We voelen ons verbonden met onze klanten, buurten en belanghebbers. We zijn toegankelijk en bereikbaar. Verwacht van ons aandacht en respect.

1.2 Organisatie van Accolade

We werken vanuit het kantoor in Heerenveen. Hier is ook een Baliepunt. Daarnaast zijn er Baliepunten in Drachten, Sneek en Franeker.

Accolade kent een tweehoofdig bestuur:

Rein Swart:
voorzitter bestuur, directeur-bestuurder Algemene Zaken, Woonpunt, Wijken en Buurten en Financial Control

Jeriça Hartholt:            
directeur-bestuurder Vastgoed, Financiën, Bedrijfsvoering en Informatisering

Per 1 november 2018 legde de heer Groenveld zijn rol als directeur-bestuurder neer. Mevrouw Hartholt en de heer Swart gingen op dat moment als tweehoofdig bestuur verder.
 

Bij Accolade werken 160 mensen op 139,52 formatieplaatsen. De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur. Onze RvC bestaat uit vijf leden. Voor het verslag van de RvC verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.