Bestuursverslag ACCOLADE 2017

helemaal je eigen plek

Voorwoord Raad van Bestuur

Waarom wij bestaan

Voldoende en geschikte woningen tegen betaalbare prijzen. Voor ons is dat de opgave in ons werkgebied. Daarnaast willen we maximaal investeren in duurzaamheid. Dit geldt voor onze bestaande voorraad en voor alles wat we nieuw bouwen.

Onze drijfveren hiervoor zijn beheersing van de woonlasten én onze liefde voor de aardkloot. We doen wat we kunnen, als het gaat om beperking van de uitstoot van CO2. Inmiddels begrijpen we als geen ander dat vooral de techniek ons voortdurend inhaalt. We willen geen spijt krijgen van onze duurzame investeringen. Daarom volgen we de ontwikkelingen op dit vlak. We werken nauw samen met met andere woningcorporaties en aannemers. Zo voorkomen we desinvesteringen.

Open zijn en verantwoording afleggen

Onze huurders brengen het grootste deel van ons vermogen op. De meeste van hen hebben het niet breed. Juist daarom is het extra belangrijk dat we openheid geven. Dat we uitleggen wat we doen een waarom we dat doen. Het afgelopen jaar hebben we hier extra op ingezet. We spraken intensief met onze huurders. Vaak via hun belangenvertegenwoordigers. Uiteindelijk zorgde dit voor een sterk verbeterde en open relatie.

Ook zijn we in 2017 gevisiteerd. We werken hier graag aan mee. Niet omdat het moet, maar omdat het past in onze wil om openheid van zaken te geven. En om te leren. Huurders en belanghouders zijn meer dan vorig jaar tevreden over onze inzet en communicatie. Onze verantwoordingsinstrumenten werden in het visitatierapport geroemd.

Verwarde personen

Onze zorg en aandacht gaat, samen met onze netwerkpartners, uit naar verwarde personen. Door aangepaste wet – en regelgeving wordt dit een steeds grotere zorg. Mensen die nauwelijks in staat zijn zelfstandig te wonen, kunnen niet anders. Dit zorgt niet alleen bij hen voor angsten en ongewenst gedrag. Het heeft veel impact op hun directe leefomgeving. Zo hebben wij namens alle corporaties van Friesland zitting in de Stuurgroep Veiligheidshuis Fryslân. Ook kijken we met gemeente Smallingerland en Heerenveen of we onconventioneel wonen kunnen stimuleren. En we werken mee in het Doorbraakteam Verwarde Personen. Dit is een pilot vanuit het Veiligheidshuis Fryslân. Het gaat daarbij om zeer ingewikkelde problemen, waarbij normale hulpverlening niet helpt.

Tijdelijke woningen

De groei van het aantal statushouders zorgde voor vraag naar extra woningen. In zowel Sneek als Drachten kozen we daarom voor tijdelijke woningen. Ze zijn snel te bouwen, kwalitatief zeer goed en kunnen mee verhuizen met de vraag. Prachtige innovaties op het gebied van flexibel wonen.

 

 

Bewust werken in een verduurzaamd pand

We begonnen dit jaar met de opening van ons vernieuwde pand op 4 februari. We verduurzaamden ons kantoorpand, een oude school, op een verstandige manier. De ervaringen die we op deden in verduurzaming, kunnen we ook weer toepassen bij onze huurwoningen.

Vanuit dit nieuwe pand werken we bewust. We vragen onszelf af hoe we het meest van toegevoegde waarde voor Accolade kunnen zijn. Vanuit het besef dat wij hiermee onze huurders zo goed mogelijk kunnen bedienen. Niet door vóór hun te denken. Maar vanuit eigenaarschap en regie met hun mee te denken. Het is hun woning. Helemaal je eigen plek.

 

Klaas Groenveld, Jeriça Hartholt en Rein Swart